Worcester Radiologie het saam gesmelt met SCP Radiologie.
Worcester Radiology has merged with SCP Radiology.

SCP Website