• 023 3470 923
 • Worcester
 • 028 5143 929
 • Swellendam
 • 023 3161 304
 • Ceres
 • 028 050 2266

 • Robertson

  GEREELDE VRAE

  Waarom is daar soveel tipes skanderings en hoe word die regte soort vir elke pasiënt bepaal?

  Die meeste beelding wat ons doen is op X-straaltegnologie gegrond. Ons algemene X-strale, mammografie, beendigtheidstoetse, fluoroskopie en RT-skanderings is alles X-strale wat verskillend en vir verskillende doelwitte aangewend word.

  ’n Eenvoudige X-straal sal voldoende wees vir sommige kwale soos ’n beenfraktuur of vloeistof in die longe. As meer detail nodig is, kan ’n RT (rekenaartomografie) -skandering moontlik nodig wees. Dit kombineer ’n reeks X-strale vir ’n meer gedetailleerde beeld. Mammografie is spesifiek tot die borste en beendigtheidstoetse spesifiek vir die meting van beenmineraaldigtheid (BMD) in die heupe of ruggraat. Fluoroskopie behels ’n aaneenlopende X-straal wat op ’n monitor geprojekteer word om beweging binne-in die liggaam te assesseer.

  ’n MR (magnetiese resonansie) -beeld gebruik ’n totaal ander soort tegnologie en lewer selfs meer detail as ’n RT-beeld. Die skandering is egter lank en duur. Dit sal gewoonlik aangevra (en deur ’n mediese fonds goedgekeur) word as ander skanderings nie die detail kan wys wat jou dokter nodig het om die korrekte diagnose te maak nie.

  Sonar is ’n derde vorm van beeldingstegnologie. Dit is baie effektief vir die beelding van sagte weefsel en kan byvoorbeeld tydens swangerskap gebruik word wanneer X-strale nie veilig is nie.

  Dokters span hul kennis en ondervinding in om ’n waarskynlike oorsaak van die pasiënt se simptome te bepaal VOOR hulle op die beeldingstegniek besluit wat die bes moontlike resultaat behoort te lewer.

  Wie sal my skandering doen wanneer ek na Worcester Radiologie kom?

  Mediese personeel by ons praktyk sluit radiografiste in – tegnici wat opgelei is om beeldingsapparaat te gebruik en beelde te verkry – en radioloë – mediese dokters wat gekwalifiseer is om beelde te interpreteer.

  Die meeste skanderings sal deur ’n radiografis gedoen word, maar soms kan ’n radioloog ingeroep word vir addisionele bystand. Radiografiste mag nie beelde interpreteer of terugvoering aan pasiënte gee nie. Dít sal deur die verwysende dokter gedoen word.

  Wat is die verskil tussen RT en MR?

  Soos voorheen verduidelik, is die grootste verskil die tipe tegnologie: X-straal teenoor magnetiese resonansie. Waar RT ’n reeks X-strale kombineer, gebruik MR kragtige magnete en radiogolwe om die beeld te vorm.

  MR lewer meer gedetailleerde beelde as RT en maak nie van ioniserende straling gebruik nie, maar dit is ook aansienlik duurder en neem baie langer. Waar ’n RT-skandering ’n paar minute kan neem, kan ’n MR tot ’n halfuur duur, waartydens die pasiënt heeltemal stil moet lê.

  Ek het julle Well Women Imaging-kenteken gesien. Wat behels dit?

  Dit behels roetine mammogramme en beendigtheidstoetse – toetse wat ontwerp is om moontlike tekens van onderskeidelik borskanker en osteoporose op te spoor. Albei siektes word meer gereeld by vroue as by mans gediagnoseer.

  ’n Jaarlikse mammogram word aanbeveel vir vroue ouer as 40, terwyl gereelde BMD-siftingstoetse aanbeveel word vir vroue bo 65, tensy daar ook ander risikofaktore is.

  Gesels met jou dokter vir persoonlike advies. Verwysingsbriewe is nie vir dié twee toetse nodig nie, mits die pasiënt aan die ouderdomsvereistes voldoen. Beelde sal egter na die behandelende dokter van die pasiënt se keuse gestuur word.

  Waarom word ’n sonar soms ná my mammogram gedoen?

  ’n Mammogram dien as basislyn-toets om die borste in geheel te sien. ’n Sonar is ’n aanvullende hulpmiddel om ’n spesifieke deel van die bors verder te ondersoek of meer inligting te verkry oor iets wat op die mammogram opgemerk is.

  Radiografiste wat mammogramme doen, is spesifiek opgelei en geregistreer om hierdie tipe prosedure te doen en sal die korrekte protokol volg wanneer hulle glo verdere ondersoek is dalk nodig.

  Waarom het julle ’n X-straal van my kind se gebreekte én normale arm geneem?

  By kinders onder 15 neem ons twee beelde van ’n ledemaat met ’n fraktuur, sowel as ’n beeld van dieselfde area aan die teenoorgestelde kant.

  Omdat X-strale in 2D is, is die voor- en laterale aansig van die gebreekte been nodig om te sien hoe ver “om” of “binne-in” die been die fraktuur strek.

  Die teenoorgestelde kant word as verwysing verbeeld – weens die teenwoordigheid van groeiplate, kan jou kind se dokter moontlik nodig hê om die gebreekte been te vergelyk met hoe dit normaalweg sou lyk.

  Het ek altyd ’n verwysing van ’n ander mediese dokter nodig?

  JA, tensy jy vir ’n roetine mammogram of BMD-toets kom. Dit word wetlik en deur die etiese kode van die Suid-Afrikaanse Raad vir Gesondheidsberoepe (HPCSA) gereguleer, om te verseker dat pasiënte nie aan meer beelding blootgestel word as wat nodig is nie.

  Jou verwysende dokter is opgelei om te weet wanneer beelding noodsaaklik is, asook wat om met die uitslae te doen. Streng reëls oor verwysings is die enigste manier om te verseker dat beelding regdeur die mediese beroep verantwoordelik gedoen en gebruik word.

  Sal my skandering veilig wees?

  Mediese beelding is oor die algemeen veilig, mits veiligheidsvoorskrifte altyd gevolg word. Sommige pasiënte kan dalk uitgesluit wees vir sekere beeldingsprosedures, byvoorbeeld as jy swanger is en nie ’n RT-skandering kan ondergaan nie of as jy ’n pasaangeër het en nie ’n MR-skandering kan kry nie.

  Pasiënte kan gerus wees dat ons mediese personeel opgelei is om ’n reeks vrae te vra en om aan streng voorskrifte rakende pasiëntveiligheid te voldoen.

  Moet ek vir enige van my skanderings voorberei?

  Dit hang af van die tipe skandering wat jy moet ondergaan. Omdat die meeste beeldingsprosedures ’n verwysing en/of ’n afspraak vereis, sal jou verwysende dokter of ’n verteenwoordiger van Worcester Radiologie die spesifieke voorbereidings vir jou skandering byderhand hê. Pasiënte wat twyfel, is welkom om ons praktyk by 023 347 0923 te bel.

  Watter gespesialiseerde beeldingsprosedures is by Worcester Radiologie beskikbaar?

  RT-beelding met algemene angiografie (beelding van die bloed- en limfvate), insluitend koronêre arterie-angiografie (beelding van die bloedvate in die hart).

  MR-beelding met MR-angiografie en MR-mammografie.

  Digitale mammografie met ultrasoniese en mammografies gerigte biopsies.

  Beenmineraaldigtheid (BMD) met biometriese analise. Die DEXA-masjien wat vir BMD-toetse gebruik word kan nou ook ingespan word om liggaamsamestelling te assesseer.

  Sonar, insluitend vaskulêre Doppler-ondersoeke (om bloedvloei deur die are en slagare te meet) en muskuloskeletale ondersoeke.

  Ons het onlangs die toerusting aangeskaf om staande langbeen- en skoliose-plate te neem – beeldingsprosedures waarvoor pasiënte voorheen moes reis.

  Die langbeen-plate maak ’n X-straal van die hele been vanaf die heup tot enkel moontlik, om ortopede te help met belyning in rekonstruktiewe knie-operasies. Beenbelyning kan met groot akkuraatheid gemeet en gekorrigeer word, wat belangrik is vir korrekte stap en die lewensduur van knie-prosteses.

  Ek het nog ’n vraag

  Kontak ons gerus, of vra die radiografis tydens jou besoek, indien jy steeds vrae het.